Lịch Âm tháng 2 năm Quý Mão, Lịch Vạn Niên 2/2024

Tìm nhanh lịch

Dương lịchTháng 02 Năm 2024
Âm lịchBắt đầu từ ngày 22/12 đến ngày 20/1

Xem ngày tốt xấu của tháng 02/2024

Dương Lịch

1

Tháng 02

Âm Lịch

22

Tháng 12

Thứ Năm: 01/02/2024 (22 tháng 12 năm Quý Mão)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Mậu Dần (3h - 5h), Kỷ Mão (5h - 7h), Tân Tỵ (9h - 11h), Giáp Thân (15h - 17h), Bính Tuất (19h - 21h), Đinh Hợi (21h - 23h),

Ngày Ất Mùi, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài Thần: Hướng Đông Nam

Xung ngày: Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu


Dương Lịch

2

Tháng 02

Âm Lịch

23

Tháng 12

Thứ Sáu: 02/02/2024 (23 tháng 12 năm Quý Mão)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Mậu Tý (23h - 1h), Kỷ Sửu (1h - 3h), Nhâm Thìn (7h - 9h), Quý Tỵ (9h - 11h), Ất Mùi (13h - 15h), Mậu Tuất (19h - 21h),

Ngày Bính Thân, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài Thần: Hướng Đông

Xung ngày: Giáp Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn


Dương Lịch

3

Tháng 02

Âm Lịch

24

Tháng 12

Thứ Bảy: 03/02/2024 (24 tháng 12 năm Quý Mão)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Canh Tý (23h - 1h), Nhâm Dần (3h - 5h), Quý Mão (5h - 7h), Bính Ngọ (11h - 13h), Đinh Mùi (13h - 15h), Kỷ Dậu (17h - 19h),

Ngày Đinh Dậu, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng chính Nam | Tài Thần: Hướng Đông

Xung ngày: Ất Mão, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi


Dương Lịch

4

Tháng 02

Âm Lịch

25

Tháng 12

Chủ Nhật: 04/02/2024 (25 tháng 12 năm Quý Mão)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Giáp Dần (3h - 5h), Bính Thìn (7h - 9h), Đinh Tỵ (9h - 11h), Canh Thân (15h - 17h), Tân Dậu (17h - 19h), Quý Hợi (21h - 23h),

Ngày Mậu Tuất, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài Thần: Hướng Bắc

Xung ngày: Canh Thìn, Bính Thìn


Dương Lịch

5

Tháng 02

Âm Lịch

26

Tháng 12

Thứ Hai: 05/02/2024 (26 tháng 12 năm Quý Mão)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Ất Sửu (1h - 3h), Mậu Thìn (7h - 9h), Canh Ngọ (11h - 13h), Tân Mùi (13h - 15h), Giáp Tuất (19h - 21h), Ất Hợi (21h - 23h),

Ngày Kỷ Hợi, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông bắc | Tài Thần: Hướng Nam

Xung ngày: Tân Tỵ, Đinh Tỵ.


Dương Lịch

6

Tháng 02

Âm Lịch

27

Tháng 12

Thứ Ba: 06/02/2024 (27 tháng 12 năm Quý Mão)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Bính Tý (23h - 1h), Đinh Sửu (1h - 3h), Kỷ Mão (5h - 7h), Nhâm Ngọ (11h - 13h), Giáp Thân (15h - 17h), Ất Dậu (17h - 19h),

Ngày Canh Tý, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài Thần: Hướng Tây Nam

Xung ngày: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần


Dương Lịch

7

Tháng 02

Âm Lịch

28

Tháng 12

Thứ Tư: 07/02/2024 (28 tháng 12 năm Quý Mão)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Canh Dần (3h - 5h), Tân Mão (5h - 7h), Quý Tỵ (9h - 11h), Bính Thân (15h - 17h), Mậu Tuất (19h - 21h), Kỷ Hợi (21h - 23h),

Ngày Tân Sửu, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài Thần: Hướng Tây Nam

Xung ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão


Dương Lịch

8

Tháng 02

Âm Lịch

29

Tháng 12

Thứ Năm: 08/02/2024 (29 tháng 12 năm Quý Mão)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Canh Tý (23h - 1h), Tân Sửu (1h - 3h), Giáp Thìn (7h - 9h), Ất Tỵ (9h - 11h), Đinh Mùi (13h - 15h), Canh Tuất (19h - 21h),

Ngày Nhâm Dần, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng chính Nam | Tài Thần: Hướng Tây

Xung ngày: Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần


Dương Lịch

9

Tháng 02

Âm Lịch

30

Tháng 12

Thứ Sáu: 09/02/2024 (30 tháng 12 năm Quý Mão)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Nhâm Tý (23h - 1h), Giáp Dần (3h - 5h), Ất Mão (5h - 7h), Mậu Ngọ (11h - 13h), Kỷ Mùi (13h - 15h), Tân Dậu (17h - 19h),

Ngày Quý Mão, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài Thần: Hướng Tây Bắc

Xung ngày: Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão


Dương Lịch

10

Tháng 02

Âm Lịch

1

Tháng 1

Thứ Bảy: 10/02/2024 (1 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Bính Dần (3h - 5h), Mậu Thìn (7h - 9h), Kỷ Tỵ (9h - 11h), Nhâm Thân (15h - 17h), Quý Dậu (17h - 19h), Ất Hợi (21h - 23h),

Ngày Giáp Thìn, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Đông bắc | Tài Thần: Hướng Đông Nam

Xung ngày: Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn


Dương Lịch

11

Tháng 02

Âm Lịch

2

Tháng 1

Chủ Nhật: 11/02/2024 (2 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Đinh Sửu (1h - 3h), Canh Thìn (7h - 9h), Nhâm Ngọ (11h - 13h), Quý Mùi (13h - 15h), Bính Tuất (19h - 21h), Đinh Hợi (21h - 23h),

Ngày Ất Tỵ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài Thần: Hướng Đông Nam

Xung ngày: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ


Dương Lịch

12

Tháng 02

Âm Lịch

3

Tháng 1

Thứ Hai: 12/02/2024 (3 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Mậu Tý (23h - 1h), Kỷ Sửu (1h - 3h), Tân Mão (5h - 7h), Giáp Ngọ (11h - 13h), Bính Thân (15h - 17h), Đinh Dậu (17h - 19h),

Ngày Bính Ngọ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài Thần: Hướng Đông

Xung ngày: Mậu Tý, Canh Tý


Dương Lịch

13

Tháng 02

Âm Lịch

4

Tháng 1

Thứ Ba: 13/02/2024 (4 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Nhâm Dần (3h - 5h), Quý Mão (5h - 7h), Ất Tỵ (9h - 11h), Mậu Thân (15h - 17h), Canh Tuất (19h - 21h), Tân Hợi (21h - 23h),

Ngày Đinh Mùi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng chính Nam | Tài Thần: Hướng Đông

Xung ngày: Kỷ Sửu, Tân Sửu


Dương Lịch

14

Tháng 02

Âm Lịch

5

Tháng 1

Thứ Tư: 14/02/2024 (5 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Nhâm Tý (23h - 1h), Quý Sửu (1h - 3h), Bính Thìn (7h - 9h), Đinh Tỵ (9h - 11h), Kỷ Mùi (13h - 15h), Nhâm Tuất (19h - 21h),

Ngày Mậu Thân, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài Thần: Hướng Bắc

Xung ngày: Canh Dần, Giáp Dần


Dương Lịch

15

Tháng 02

Âm Lịch

6

Tháng 1

Thứ Năm: 15/02/2024 (6 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Giáp Tý (23h - 1h), Bính Dần (3h - 5h), Đinh Mão (5h - 7h), Canh Ngọ (11h - 13h), Tân Mùi (13h - 15h), Quý Dậu (17h - 19h),

Ngày Kỷ Dậu, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Đông bắc | Tài Thần: Hướng Nam

Xung ngày: Tân Mão, Ất Mão


Dương Lịch

16

Tháng 02

Âm Lịch

7

Tháng 1

Thứ Sáu: 16/02/2024 (7 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Mậu Dần (3h - 5h), Canh Thìn (7h - 9h), Tân Tỵ (9h - 11h), Giáp Thân (15h - 17h), Ất Dậu (17h - 19h), Đinh Hợi (21h - 23h),

Ngày Canh Tuất, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài Thần: Hướng Tây Nam

Xung ngày: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất


Dương Lịch

17

Tháng 02

Âm Lịch

8

Tháng 1

Thứ Bảy: 17/02/2024 (8 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h - 3h), Nhâm Thìn (7h - 9h), Giáp Ngọ (11h - 13h), Ất Mùi (13h - 15h), Mậu Tuất (19h - 21h), Kỷ Hợi (21h - 23h),

Ngày Tân Hợi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài Thần: Hướng Tây Nam

Xung ngày: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi


Dương Lịch

18

Tháng 02

Âm Lịch

9

Tháng 1

Chủ Nhật: 18/02/2024 (9 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Canh Tý (23h - 1h), Tân Sửu (1h - 3h), Quý Mão (5h - 7h), Bính Ngọ (11h - 13h), Mậu Thân (15h - 17h), Kỷ Dậu (17h - 19h),

Ngày Nhâm Tý, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng chính Nam | Tài Thần: Hướng Tây

Xung ngày: Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn


Dương Lịch

19

Tháng 02

Âm Lịch

10

Tháng 1

Thứ Hai: 19/02/2024 (10 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Giáp Dần (3h - 5h), Ất Mão (5h - 7h), Đinh Tỵ (9h - 11h), Canh Thân (15h - 17h), Nhâm Tuất (19h - 21h), Quý Hợi (21h - 23h),

Ngày Quý Sửu, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài Thần: Hướng Tây Bắc

Xung ngày: Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ


Dương Lịch

20

Tháng 02

Âm Lịch

11

Tháng 1

Thứ Ba: 20/02/2024 (11 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Giáp Tý (23h - 1h), Ất Sửu (1h - 3h), Mậu Thìn (7h - 9h), Kỷ Tỵ (9h - 11h), Tân Mùi (13h - 15h), Giáp Tuất (19h - 21h),

Ngày Giáp Dần, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Đông bắc | Tài Thần: Hướng Đông Nam

Xung ngày: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý


Dương Lịch

21

Tháng 02

Âm Lịch

12

Tháng 1

Thứ Tư: 21/02/2024 (12 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Bính Tý (23h - 1h), Mậu Dần (3h - 5h), Kỷ Mão (5h - 7h), Nhâm Ngọ (11h - 13h), Quý Mùi (13h - 15h), Ất Dậu (17h - 19h),

Ngày Ất Mão, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài Thần: Hướng Đông Nam

Xung ngày: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu


Dương Lịch

22

Tháng 02

Âm Lịch

13

Tháng 1

Thứ Năm: 22/02/2024 (13 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Canh Dần (3h - 5h), Nhâm Thìn (7h - 9h), Quý Tỵ (9h - 11h), Bính Thân (15h - 17h), Đinh Dậu (17h - 19h), Kỷ Hợi (21h - 23h),

Ngày Bính Thìn, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài Thần: Hướng Đông

Xung ngày: Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý


Dương Lịch

23

Tháng 02

Âm Lịch

14

Tháng 1

Thứ Sáu: 23/02/2024 (14 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Tân Sửu (1h - 3h), Giáp Thìn (7h - 9h), Bính Ngọ (11h - 13h), Đinh Mùi (13h - 15h), Canh Tuất (19h - 21h), Tân Hợi (21h - 23h),

Ngày Đinh Tỵ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng chính Nam | Tài Thần: Hướng Đông

Xung ngày: Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Mùi


Dương Lịch

24

Tháng 02

Âm Lịch

15

Tháng 1

Thứ Bảy: 24/02/2024 (15 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Nhâm Tý (23h - 1h), Quý Sửu (1h - 3h), Ất Mão (5h - 7h), Mậu Ngọ (11h - 13h), Canh Thân (15h - 17h), Tân Dậu (17h - 19h),

Ngày Mậu Ngọ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài Thần: Hướng Bắc

Xung ngày: Bính Tý, Giáp Tý


Dương Lịch

25

Tháng 02

Âm Lịch

16

Tháng 1

Chủ Nhật: 25/02/2024 (16 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Bính Dần (3h - 5h), Đinh Mão (5h - 7h), Kỷ Tỵ (9h - 11h), Nhâm Thân (15h - 17h), Giáp Tuất (19h - 21h), Ất Hợi (21h - 23h),

Ngày Kỷ Mùi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Đông bắc | Tài Thần: Hướng Nam

Xung ngày: Đinh Sửu, Ất Sửu


Dương Lịch

26

Tháng 02

Âm Lịch

17

Tháng 1

Thứ Hai: 26/02/2024 (17 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Bính Tý (23h - 1h), Đinh Sửu (1h - 3h), Canh Thìn (7h - 9h), Tân Tỵ (9h - 11h), Quý Mùi (13h - 15h), Bính Tuất (19h - 21h),

Ngày Canh Thân, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài Thần: Hướng Tây Nam

Xung ngày: Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ


Dương Lịch

27

Tháng 02

Âm Lịch

18

Tháng 1

Thứ Ba: 27/02/2024 (18 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Mậu Tý (23h - 1h), Canh Dần (3h - 5h), Tân Mão (5h - 7h), Giáp Ngọ (11h - 13h), Ất Mùi (13h - 15h), Đinh Dậu (17h - 19h),

Ngày Tân Dậu, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài Thần: Hướng Tây Nam

Xung ngày: Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi


Dương Lịch

28

Tháng 02

Âm Lịch

19

Tháng 1

Thứ Tư: 28/02/2024 (19 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Nhâm Dần (3h - 5h), Giáp Thìn (7h - 9h), Ất Tỵ (9h - 11h), Mậu Thân (15h - 17h), Kỷ Dậu (17h - 19h), Tân Hợi (21h - 23h),

Ngày Nhâm Tuất, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng chính Nam | Tài Thần: Hướng Tây

Xung ngày: Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần


Dương Lịch

29

Tháng 02

Âm Lịch

20

Tháng 1

Thứ Năm: 29/02/2024 (20 tháng 1 năm Giáp Thìn)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Quý Sửu (1h - 3h), Bính Thìn (7h - 9h), Mậu Ngọ (11h - 13h), Kỷ Mùi (13h - 15h), Nhâm Tuất (19h - 21h), Quý Hợi (21h - 23h),

Ngày Quý Hợi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn

Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài Thần: Hướng Tây Bắc

Xung ngày: Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu


Tuệ tĩnh đường

bài viết mới

Tử vi hàng ngày hôm nay 6/8 của 12 con giáp: Sửu tránh cãi vã, Tỵ sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tử vi hàng ngày hôm nay 6/8 của 12 con giáp: Sửu tránh cãi vã, Tỵ sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tử vi 12 con giáp hôm nay 6/8 dự đoán, người tuổi Mão sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống trong hôm nay.
Tử vi hàng ngày hôm nay 8/8 của 12 con giáp: Dần thần tài ghé thăm, Mùi có áp lực công việc

Tử vi hàng ngày hôm nay 8/8 của 12 con giáp: Dần thần tài ghé thăm, Mùi có áp lực công việc

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/8 dự đoán, tình cảm trong ngày của Mùi sẽ khá vất vả và lận đận. Người tuổi Hợi nếu đã kết hôn nên chú ý xử lý những mâu thuẫn trong gia đình
Tử vi hôm nay 11/8 của 12 con giáp: Mão tình duyên tươi sáng, Mùi cần hùm hạp mới thành công

Tử vi hôm nay 11/8 của 12 con giáp: Mão tình duyên tươi sáng, Mùi cần hùm hạp mới thành công

Tử vi 12 con giáp hôm nay 11/8 dự đoán, người tuổi Dần có xu hướng dụng hành động của mình để chứng minh năng lực chứ không chỉ nói rồi không làm.
Tử vi hàng ngày hôm nay 11/8 của 12 con giáp: Mão tình duyên tươi sáng, Mùi hùm hạp mới thành công

Tử vi hàng ngày hôm nay 11/8 của 12 con giáp: Mão tình duyên tươi sáng, Mùi hùm hạp mới thành công

Tử vi 12 con giáp hôm nay 11/8 dự đoán, người tuổi Dần có xu hướng dụng hành động của mình để chứng minh năng lực chứ không chỉ nói rồi không làm.
Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 10.8.2021

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 10.8.2021

Bạn có thể cảm thấy mình giống như bị mắc kẹt trong dòng chảy của năng lượng ngày nay. Sự nhạy cảm tăng cao có thể khiến bạn buồn bã, tội lỗi, lo lắng. Điều cần làm là yêu thương bản thân mình nhất. Tránh những người tiêu cực và dành nhiều thời gian
Tử vi hàng ngày hôm nay 15/8 của 12 con giáp: Dậu sự nghiệp phát triển, Dần tài lộc vượng phát

Tử vi hàng ngày hôm nay 15/8 của 12 con giáp: Dậu sự nghiệp phát triển, Dần tài lộc vượng phát

Tử vi 12 con giáp hôm nay 15/8 dự đoán, Chủ Nhật này không phải là thời điểm thích hợp để Tỵ bắt tay vào kế hoạch hay dự định mới. Bản thân cần tập trung hơn nữa vào công việc được giao.