bg-imgbg-imgbg-imgbg-imgbg-imgbg-img
bg-imgbg-imgbg-img09
hinh-con-giac
Ngày Hoàng Đạo

Thứ Sáu

Sống lành mạnh không bao giờ nên là một lựa chọn, nó là điều bạn phải làm.

30
 • Ngày Hoàng Đạo
 • Năm Quý Mão
 • Tháng Ất Sửu
 • Ngày Quý Mão
 • 09:27:38
 • Giờ Nhâm Tý
 • Tiết khí: Lập xuân
THÁNG CHẠP
 • Giờ Hoàng Đạo:
 • Nhâm Tý (23h - 1h)
 • Giáp Dần (3h - 5h)
 • Ất Mão (5h - 7h)
 • Mậu Ngọ (11h - 13h)
 • Kỷ Mùi (13h - 15h)
 • Tân Dậu (17h - 19h)
Dương lịch:Thứ Sáu, ngày 09/02/2024
Âm lịch:30/12/2023 tức ngày Quý Mão, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão
Mệnh ngày:Kim - Kim Bạch Kim

Giờ hoàng đạo:

 • Nhâm Tý (23h - 1h) : Tư mệnh
 • Giáp Dần (3h - 5h) : Thanh long
 • Ất Mão (5h - 7h) : Minh đường
 • Mậu Ngọ (11h - 13h) : Kim quỹ
 • Kỷ Mùi (13h - 15h) : Thiên đức
 • Tân Dậu (17h - 19h) : Ngọc đường

Giờ hắc đạo:

 • Quý Sửu (1h - 3h) : Câu Trận
 • Bính Thìn (7h - 9h) : Thiên Hình
 • Đinh Tỵ (9h - 11h) : Chu Tước
 • Canh Thân (15h - 17h) : Bạch Hổ
 • Nhâm Tuất (19h - 21h) : Thiên Lao
 • Quý Hợi (21h - 23h) : Nguyên Vũ
Trực : Mãn
Bát tự:
Giờ Nhâm Tý, ngày Quý Mão, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão
Giờ mặt trời mọc:
05:42
Giờ mặt trời lặn:
18:02

Chi tiết bên dưới

Tuệ Tĩnh Đường

Ngũ hành

Ngũ hành niên mệnh: Kim Bạch Kim
Ngày: Quý Mão tháng Ất Sửu, năm Quý Mão
Nạp âm: Kim Bạch Kim kị tuổi: Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão.

Tuổi xung khắc

Xung ngày: Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Trực: Mãn

Ngày có Trực Mãn là ngày thứ ba trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn phát triển sung mãn của vạn vật, đi đến vẹn toàn và đủ đầy. Ngày có trực này nên làm những việc như cúng lễ, xuất hành, sửa kho. Ngoài ra cần lưu ý ngày này xấu cho việc chôn cất, kiện tụng, hay nhậm chức.

Xem ngày giờ tốt ngày 09 tháng 02 năm 2024 và hướng xuất hành

Xuất hành hướng Hướng Đông Nam gặp Hỷ thần: niềm vui, may mắn, thuận lợi.

Xuất hành hướng Hướng Tây Bắc gặp Tài thần: tài lộc, tiền của, giao dịch thuận lợi.

Mỗi ngày đều có nhiều sao Tốt (Cát tinh)

Ngày 30 tháng 12, năm Quý Mão có sao Cát Tinh như:

Kim đường: Nghi khởi tạo, tác sự, tạo trạch, tu trạch, cầu tài, thượng quan, di cư, di đồ, nhập trạch, giá thú, an táng, xuất hành, liệu bệnh ; bách sự cát lợi.
Dân Nhật: Nghi yến hội, kết hôn nhân, nạp thái, vấn danh, tiến nhân khẩu, bàn di, khai thị, lập khoán, giao dịch, nạp tài, tài chủng, mục dưỡng, nạp súc.
Thời đức: Nghi tế tự, kì phúc, cầu tự, thi ân phong bái, cử chánh trực, khánh tứ, thưởng hạ, yến hội, hành hạnh, khiển sử, thượng quan, phó nhậm, lâm chánh thân dân, kết hôn nhân, đính hôn, nạp thái, vấn danh, bàn di, giải trừ, cầu y, liệu bệnh, tài chế, tu cung thất, thiện thành quách, tu tạo, động thổ, thụ trụ, thượng lương, nạp tài, khai thương khố, xuất hóa tài, tài chủng, mục dưỡng, yến nhạc cát.
Lộc khố: Nghi nạp tài, tồn khoản.
Địa tài: Nghi nhập tài; bách sự nghi dụng.
Thiên phú: Nghi thượng quan, tài chế, tu thương khố, tạo thương khố, cầu tài, khai thị, khai điếm, lập khoán, giao dịch, nạp lễ, nạp tài, xuất tài, xuất hóa tài, tài y, hợp trướng, tạo táng cát..

Sao Xấu (Hung tinh).

Bên cạnh đó ngày 30 tháng 12, năm Quý Mão có sao Xấu (Hung tinh) như:

Quả tú: Kị giá thú


Phi ma sát: Kị giá thú, di cư, nhập trạch


Thiên ôn: Kị tu tạo, nhập trạch, quy hỏa, lục súc, mục dưỡng, trị bệnh


Thổ ôn: Kị động thổ, xuyên tỉnh. Ngày có cùng với thiên đức hợp, nguyệt đức hợp tinh; vẫn kị.


Xem ngày giờ tốt ngày 09 tháng 02 năm 2024 và hướng xuất hành

Xem Lịch vạn niên Thứ Sáu, ngày 09 tháng 02 năm 2024, chúng tôi giải nghĩa như sau Trong một tháng có 2 loại ngày tốt, ngày xấu; trong một ngày lại có 6 giờ tốt, 6 giờ xấu gọi chung là Ngày/giờ Hoàng đạo (tốt) và Ngày/giờ Hắc đạo (xấu). Người Việt Nam từ xưa đều có phong tục chọn ngày tốt và giờ tốt để làm những việc lớn như cưới hỏi, khởi công làm nhà, nhập trạch, ký kết, kinh doanh v.v.v.

Ngày 30 tháng 12, năm Quý Mão là Ngày Hoàng đạo, các giờ tốt trong ngày này là Nhâm Tý (23h - 1h),Giáp Dần (3h - 5h),Ất Mão (5h - 7h),Mậu Ngọ (11h - 13h),Kỷ Mùi (13h - 15h),Tân Dậu (17h - 19h),

Xuất hành hướng Hướng Đông Nam gặp Hỷ thần: niềm vui, may mắn, thuận lợi.

Xuất hành hướng Hướng Tây Bắc gặp Tài thần: tài lộc, tiền của, giao dịch thuận lợi.

Xem sao tốt và việc nên làm và nên kiêng

Trong Lịch vạn niên, có 12 trực được sắp xếp theo tuần hoàn phân bổ vào từng ngày. Mỗi trực có tính chất riêng, tốt/xấu tùy từng công việc.

Ngày 30 tháng 12, năm Quý Mão là Trực Mãn:

Ngày có Trực Mãn là ngày thứ ba trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn phát triển sung mãn của vạn vật, đi đến vẹn toàn và đủ đầy. Ngày có trực này nên làm những việc như cúng lễ, xuất hành, sửa kho. Ngoài ra cần lưu ý ngày này xấu cho việc chôn cất, kiện tụng, hay nhậm chức.

Mỗi ngày đều có nhiều sao Tốt (Cát tinh) và sao Xấu (Hung tinh).

Ngày 30 tháng 12, năm Quý Mão có sao Cát Tinh như:

Kim đường: Nghi khởi tạo, tác sự, tạo trạch, tu trạch, cầu tài, thượng quan, di cư, di đồ, nhập trạch, giá thú, an táng, xuất hành, liệu bệnh ; bách sự cát lợi.
Dân Nhật: Nghi yến hội, kết hôn nhân, nạp thái, vấn danh, tiến nhân khẩu, bàn di, khai thị, lập khoán, giao dịch, nạp tài, tài chủng, mục dưỡng, nạp súc.
Thời đức: Nghi tế tự, kì phúc, cầu tự, thi ân phong bái, cử chánh trực, khánh tứ, thưởng hạ, yến hội, hành hạnh, khiển sử, thượng quan, phó nhậm, lâm chánh thân dân, kết hôn nhân, đính hôn, nạp thái, vấn danh, bàn di, giải trừ, cầu y, liệu bệnh, tài chế, tu cung thất, thiện thành quách, tu tạo, động thổ, thụ trụ, thượng lương, nạp tài, khai thương khố, xuất hóa tài, tài chủng, mục dưỡng, yến nhạc cát.
Lộc khố: Nghi nạp tài, tồn khoản.
Địa tài: Nghi nhập tài; bách sự nghi dụng.
Thiên phú: Nghi thượng quan, tài chế, tu thương khố, tạo thương khố, cầu tài, khai thị, khai điếm, lập khoán, giao dịch, nạp lễ, nạp tài, xuất tài, xuất hóa tài, tài y, hợp trướng, tạo táng cát..

Bên cạnh đó ngày 30 tháng 12, năm Quý Mão có sao Xấu (Hung tinh) như:

Quả tú: Kị giá thú


Phi ma sát: Kị giá thú, di cư, nhập trạch


Thiên ôn: Kị tu tạo, nhập trạch, quy hỏa, lục súc, mục dưỡng, trị bệnh


Thổ ôn: Kị động thổ, xuyên tỉnh. Ngày có cùng với thiên đức hợp, nguyệt đức hợp tinh; vẫn kị.


Khi tính làm việc đại sự, cần kiểm tra ngày Hoàng Đạo, Hắc Đạo. Xem công việc cụ thể nào, để tránh những sao xấu. Chọn các giờ Hoàng đạo để thực hiện (hoặc làm tượng trưng lấy giờ)
Liên hệ chuyện gia: Vũ Tuấn Cường - 0903927182
Tuệ tĩnh đường
Tuệ tĩnh đường
Tuệ tĩnh đường

bài viết mới

Tử vi hàng ngày hôm nay 6/8 của 12 con giáp: Sửu tránh cãi vã, Tỵ sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tử vi hàng ngày hôm nay 6/8 của 12 con giáp: Sửu tránh cãi vã, Tỵ sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tử vi 12 con giáp hôm nay 6/8 dự đoán, người tuổi Mão sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống trong hôm nay.
Tử vi hàng ngày hôm nay 8/8 của 12 con giáp: Dần thần tài ghé thăm, Mùi có áp lực công việc

Tử vi hàng ngày hôm nay 8/8 của 12 con giáp: Dần thần tài ghé thăm, Mùi có áp lực công việc

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/8 dự đoán, tình cảm trong ngày của Mùi sẽ khá vất vả và lận đận. Người tuổi Hợi nếu đã kết hôn nên chú ý xử lý những mâu thuẫn trong gia đình
Tử vi hôm nay 11/8 của 12 con giáp: Mão tình duyên tươi sáng, Mùi cần hùm hạp mới thành công

Tử vi hôm nay 11/8 của 12 con giáp: Mão tình duyên tươi sáng, Mùi cần hùm hạp mới thành công

Tử vi 12 con giáp hôm nay 11/8 dự đoán, người tuổi Dần có xu hướng dụng hành động của mình để chứng minh năng lực chứ không chỉ nói rồi không làm.
Tử vi hàng ngày hôm nay 11/8 của 12 con giáp: Mão tình duyên tươi sáng, Mùi hùm hạp mới thành công

Tử vi hàng ngày hôm nay 11/8 của 12 con giáp: Mão tình duyên tươi sáng, Mùi hùm hạp mới thành công

Tử vi 12 con giáp hôm nay 11/8 dự đoán, người tuổi Dần có xu hướng dụng hành động của mình để chứng minh năng lực chứ không chỉ nói rồi không làm.
Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 10.8.2021

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 10.8.2021

Bạn có thể cảm thấy mình giống như bị mắc kẹt trong dòng chảy của năng lượng ngày nay. Sự nhạy cảm tăng cao có thể khiến bạn buồn bã, tội lỗi, lo lắng. Điều cần làm là yêu thương bản thân mình nhất. Tránh những người tiêu cực và dành nhiều thời gian
Tử vi hàng ngày hôm nay 15/8 của 12 con giáp: Dậu sự nghiệp phát triển, Dần tài lộc vượng phát

Tử vi hàng ngày hôm nay 15/8 của 12 con giáp: Dậu sự nghiệp phát triển, Dần tài lộc vượng phát

Tử vi 12 con giáp hôm nay 15/8 dự đoán, Chủ Nhật này không phải là thời điểm thích hợp để Tỵ bắt tay vào kế hoạch hay dự định mới. Bản thân cần tập trung hơn nữa vào công việc được giao.