Lịch Âm tháng 9 năm Quý Mão, Lịch Vạn Niên 9/2023

Tìm nhanh lịch

Dương lịchTháng 09 Năm 2023
Âm lịchBắt đầu từ ngày 17/7 đến ngày 16/8

Xem ngày tốt xấu của tháng 09/2023

Dương Lịch

1

Tháng 09

Âm Lịch

17

Tháng 7

Thứ Sáu: 01/09/2023 (17 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Nhâm Dần (3h - 5h), Giáp Thìn (7h - 9h), Ất Tỵ (9h - 11h), Mậu Thân (15h - 17h), Kỷ Dậu (17h - 19h), Tân Hợi (21h - 23h),

Ngày Nhâm Tuất, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng chính Nam | Tài Thần: Hướng Tây

Xung ngày: Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần


Dương Lịch

2

Tháng 09

Âm Lịch

18

Tháng 7

Thứ Bảy: 02/09/2023 (18 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Quý Sửu (1h - 3h), Bính Thìn (7h - 9h), Mậu Ngọ (11h - 13h), Kỷ Mùi (13h - 15h), Nhâm Tuất (19h - 21h), Quý Hợi (21h - 23h),

Ngày Quý Hợi, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài Thần: Hướng Tây Bắc

Xung ngày: Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu


Dương Lịch

3

Tháng 09

Âm Lịch

19

Tháng 7

Chủ Nhật: 03/09/2023 (19 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Giáp Tý (23h - 1h), Ất Sửu (1h - 3h), Đinh Mão (5h - 7h), Canh Ngọ (11h - 13h), Nhâm Thân (15h - 17h), Quý Dậu (17h - 19h),

Ngày Giáp Tý, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông bắc | Tài Thần: Hướng Đông Nam

Xung ngày: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân


Dương Lịch

4

Tháng 09

Âm Lịch

20

Tháng 7

Thứ Hai: 04/09/2023 (20 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Mậu Dần (3h - 5h), Kỷ Mão (5h - 7h), Tân Tỵ (9h - 11h), Giáp Thân (15h - 17h), Bính Tuất (19h - 21h), Đinh Hợi (21h - 23h),

Ngày Ất Sửu, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài Thần: Hướng Đông Nam

Xung ngày: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu


Dương Lịch

5

Tháng 09

Âm Lịch

21

Tháng 7

Thứ Ba: 05/09/2023 (21 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Mậu Tý (23h - 1h), Kỷ Sửu (1h - 3h), Nhâm Thìn (7h - 9h), Quý Tỵ (9h - 11h), Ất Mùi (13h - 15h), Mậu Tuất (19h - 21h),

Ngày Bính Dần, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài Thần: Hướng Đông

Xung ngày: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn


Dương Lịch

6

Tháng 09

Âm Lịch

22

Tháng 7

Thứ Tư: 06/09/2023 (22 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Canh Tý (23h - 1h), Nhâm Dần (3h - 5h), Quý Mão (5h - 7h), Bính Ngọ (11h - 13h), Đinh Mùi (13h - 15h), Kỷ Dậu (17h - 19h),

Ngày Đinh Mão, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng chính Nam | Tài Thần: Hướng Đông

Xung ngày: Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi


Dương Lịch

7

Tháng 09

Âm Lịch

23

Tháng 7

Thứ Năm: 07/09/2023 (23 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Giáp Dần (3h - 5h), Bính Thìn (7h - 9h), Đinh Tỵ (9h - 11h), Canh Thân (15h - 17h), Tân Dậu (17h - 19h), Quý Hợi (21h - 23h),

Ngày Mậu Thìn, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài Thần: Hướng Bắc

Xung ngày: Canh Tuất, Bính Tuất


Dương Lịch

8

Tháng 09

Âm Lịch

24

Tháng 7

Thứ Sáu: 08/09/2023 (24 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Ất Sửu (1h - 3h), Mậu Thìn (7h - 9h), Canh Ngọ (11h - 13h), Tân Mùi (13h - 15h), Giáp Tuất (19h - 21h), Ất Hợi (21h - 23h),

Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông bắc | Tài Thần: Hướng Nam

Xung ngày: Tân Hợi, Đinh Hợi


Dương Lịch

9

Tháng 09

Âm Lịch

25

Tháng 7

Thứ Bảy: 09/09/2023 (25 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Bính Tý (23h - 1h), Đinh Sửu (1h - 3h), Kỷ Mão (5h - 7h), Nhâm Ngọ (11h - 13h), Giáp Thân (15h - 17h), Ất Dậu (17h - 19h),

Ngày Canh Ngọ, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài Thần: Hướng Tây Nam

Xung ngày: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần


Dương Lịch

10

Tháng 09

Âm Lịch

26

Tháng 7

Chủ Nhật: 10/09/2023 (26 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Canh Dần (3h - 5h), Tân Mão (5h - 7h), Quý Tỵ (9h - 11h), Bính Thân (15h - 17h), Mậu Tuất (19h - 21h), Kỷ Hợi (21h - 23h),

Ngày Tân Mùi, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài Thần: Hướng Tây Nam

Xung ngày: Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão


Dương Lịch

11

Tháng 09

Âm Lịch

27

Tháng 7

Thứ Hai: 11/09/2023 (27 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Canh Tý (23h - 1h), Tân Sửu (1h - 3h), Giáp Thìn (7h - 9h), Ất Tỵ (9h - 11h), Đinh Mùi (13h - 15h), Canh Tuất (19h - 21h),

Ngày Nhâm Thân, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng chính Nam | Tài Thần: Hướng Tây

Xung ngày: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân


Dương Lịch

12

Tháng 09

Âm Lịch

28

Tháng 7

Thứ Ba: 12/09/2023 (28 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Nhâm Tý (23h - 1h), Giáp Dần (3h - 5h), Ất Mão (5h - 7h), Mậu Ngọ (11h - 13h), Kỷ Mùi (13h - 15h), Tân Dậu (17h - 19h),

Ngày Quý Dậu, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài Thần: Hướng Tây Bắc

Xung ngày: Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu


Dương Lịch

13

Tháng 09

Âm Lịch

29

Tháng 7

Thứ Tư: 13/09/2023 (29 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Bính Dần (3h - 5h), Mậu Thìn (7h - 9h), Kỷ Tỵ (9h - 11h), Nhâm Thân (15h - 17h), Quý Dậu (17h - 19h), Ất Hợi (21h - 23h),

Ngày Giáp Tuất, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông bắc | Tài Thần: Hướng Đông Nam

Xung ngày: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất


Dương Lịch

14

Tháng 09

Âm Lịch

30

Tháng 7

Thứ Năm: 14/09/2023 (30 tháng 7 năm Quý Mão)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Đinh Sửu (1h - 3h), Canh Thìn (7h - 9h), Nhâm Ngọ (11h - 13h), Quý Mùi (13h - 15h), Bính Tuất (19h - 21h), Đinh Hợi (21h - 23h),

Ngày Ất Hợi, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài Thần: Hướng Đông Nam

Xung ngày: Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi


Dương Lịch

15

Tháng 09

Âm Lịch

1

Tháng 8

Thứ Sáu: 15/09/2023 (1 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Mậu Tý (23h - 1h), Kỷ Sửu (1h - 3h), Tân Mão (5h - 7h), Giáp Ngọ (11h - 13h), Bính Thân (15h - 17h), Đinh Dậu (17h - 19h),

Ngày Bính Tý, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài Thần: Hướng Đông

Xung ngày: Canh ngo, Mậu Ngọ


Dương Lịch

16

Tháng 09

Âm Lịch

2

Tháng 8

Thứ Bảy: 16/09/2023 (2 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Nhâm Dần (3h - 5h), Quý Mão (5h - 7h), Ất Tỵ (9h - 11h), Mậu Thân (15h - 17h), Canh Tuất (19h - 21h), Tân Hợi (21h - 23h),

Ngày Đinh Sửu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng chính Nam | Tài Thần: Hướng Đông

Xung ngày: Tân Mùi, Kỷ Mùi


Dương Lịch

17

Tháng 09

Âm Lịch

3

Tháng 8

Chủ Nhật: 17/09/2023 (3 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Nhâm Tý (23h - 1h), Quý Sửu (1h - 3h), Bính Thìn (7h - 9h), Đinh Tỵ (9h - 11h), Kỷ Mùi (13h - 15h), Nhâm Tuất (19h - 21h),

Ngày Mậu Dần, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài Thần: Hướng Bắc

Xung ngày: Canh Thân, Giáp Thân


Dương Lịch

18

Tháng 09

Âm Lịch

4

Tháng 8

Thứ Hai: 18/09/2023 (4 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Giáp Tý (23h - 1h), Bính Dần (3h - 5h), Đinh Mão (5h - 7h), Canh Ngọ (11h - 13h), Tân Mùi (13h - 15h), Quý Dậu (17h - 19h),

Ngày Kỷ Mão, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông bắc | Tài Thần: Hướng Nam

Xung ngày: Tân Dậu, Ất Dậu


Dương Lịch

19

Tháng 09

Âm Lịch

5

Tháng 8

Thứ Ba: 19/09/2023 (5 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Mậu Dần (3h - 5h), Canh Thìn (7h - 9h), Tân Tỵ (9h - 11h), Giáp Thân (15h - 17h), Ất Dậu (17h - 19h), Đinh Hợi (21h - 23h),

Ngày Canh Thìn, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài Thần: Hướng Tây Nam

Xung ngày: Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn


Dương Lịch

20

Tháng 09

Âm Lịch

6

Tháng 8

Thứ Tư: 20/09/2023 (6 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h - 3h), Nhâm Thìn (7h - 9h), Giáp Ngọ (11h - 13h), Ất Mùi (13h - 15h), Mậu Tuất (19h - 21h), Kỷ Hợi (21h - 23h),

Ngày Tân Tỵ, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài Thần: Hướng Tây Nam

Xung ngày: Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ


Dương Lịch

21

Tháng 09

Âm Lịch

7

Tháng 8

Thứ Năm: 21/09/2023 (7 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Canh Tý (23h - 1h), Tân Sửu (1h - 3h), Quý Mão (5h - 7h), Bính Ngọ (11h - 13h), Mậu Thân (15h - 17h), Kỷ Dậu (17h - 19h),

Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng chính Nam | Tài Thần: Hướng Tây

Xung ngày: Giáp Tý, Canh ty, Bính Tuất, Bính Thìn


Dương Lịch

22

Tháng 09

Âm Lịch

8

Tháng 8

Thứ Sáu: 22/09/2023 (8 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Giáp Dần (3h - 5h), Ất Mão (5h - 7h), Đinh Tỵ (9h - 11h), Canh Thân (15h - 17h), Nhâm Tuất (19h - 21h), Quý Hợi (21h - 23h),

Ngày Quý Mùi, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài Thần: Hướng Tây Bắc

Xung ngày: Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ


Dương Lịch

23

Tháng 09

Âm Lịch

9

Tháng 8

Thứ Bảy: 23/09/2023 (9 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Giáp Tý (23h - 1h), Ất Sửu (1h - 3h), Mậu Thìn (7h - 9h), Kỷ Tỵ (9h - 11h), Tân Mùi (13h - 15h), Giáp Tuất (19h - 21h),

Ngày Giáp Thân, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông bắc | Tài Thần: Hướng Đông Nam

Xung ngày: Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý


Dương Lịch

24

Tháng 09

Âm Lịch

10

Tháng 8

Chủ Nhật: 24/09/2023 (10 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Bính Tý (23h - 1h), Mậu Dần (3h - 5h), Kỷ Mão (5h - 7h), Nhâm Ngọ (11h - 13h), Quý Mùi (13h - 15h), Ất Dậu (17h - 19h),

Ngày Ất Dậu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài Thần: Hướng Đông Nam

Xung ngày: Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu


Dương Lịch

25

Tháng 09

Âm Lịch

11

Tháng 8

Thứ Hai: 25/09/2023 (11 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Canh Dần (3h - 5h), Nhâm Thìn (7h - 9h), Quý Tỵ (9h - 11h), Bính Thân (15h - 17h), Đinh Dậu (17h - 19h), Kỷ Hợi (21h - 23h),

Ngày Bính Tuất, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài Thần: Hướng Đông

Xung ngày: Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý


Dương Lịch

26

Tháng 09

Âm Lịch

12

Tháng 8

Thứ Ba: 26/09/2023 (12 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Tân Sửu (1h - 3h), Giáp Thìn (7h - 9h), Bính Ngọ (11h - 13h), Đinh Mùi (13h - 15h), Canh Tuất (19h - 21h), Tân Hợi (21h - 23h),

Ngày Đinh Hợi, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng chính Nam | Tài Thần: Hướng Đông

Xung ngày: Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu


Dương Lịch

27

Tháng 09

Âm Lịch

13

Tháng 8

Thứ Tư: 27/09/2023 (13 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Trung Đạo

Giờ tốt: Nhâm Tý (23h - 1h), Quý Sửu (1h - 3h), Ất Mão (5h - 7h), Mậu Ngọ (11h - 13h), Canh Thân (15h - 17h), Tân Dậu (17h - 19h),

Ngày Mậu Tý, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài Thần: Hướng Bắc

Xung ngày: Bính Ngọ, Giáp Ngọ


Dương Lịch

28

Tháng 09

Âm Lịch

14

Tháng 8

Thứ Năm: 28/09/2023 (14 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Hắc Đạo

Giờ tốt: Bính Dần (3h - 5h), Đinh Mão (5h - 7h), Kỷ Tỵ (9h - 11h), Nhâm Thân (15h - 17h), Giáp Tuất (19h - 21h), Ất Hợi (21h - 23h),

Ngày Kỷ Sửu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Đông bắc | Tài Thần: Hướng Nam

Xung ngày: Đinh Mùi, Ất mui


Dương Lịch

29

Tháng 09

Âm Lịch

15

Tháng 8

Thứ Sáu: 29/09/2023 (15 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Bính Tý (23h - 1h), Đinh Sửu (1h - 3h), Canh Thìn (7h - 9h), Tân Tỵ (9h - 11h), Quý Mùi (13h - 15h), Bính Tuất (19h - 21h),

Ngày Canh Dần, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài Thần: Hướng Tây Nam

Xung ngày: Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ


Dương Lịch

30

Tháng 09

Âm Lịch

16

Tháng 8

Thứ Bảy: 30/09/2023 (16 tháng 8 năm Quý Mão)

Ngày Hoàng Đạo

Giờ tốt: Mậu Tý (23h - 1h), Canh Dần (3h - 5h), Tân Mão (5h - 7h), Giáp Ngọ (11h - 13h), Ất Mùi (13h - 15h), Đinh Dậu (17h - 19h),

Ngày Tân Mão, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài Thần: Hướng Tây Nam

Xung ngày: Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi


Tuệ tĩnh đường

bài viết mới

Tử vi hàng ngày hôm nay 6/8 của 12 con giáp: Sửu tránh cãi vã, Tỵ sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tử vi hàng ngày hôm nay 6/8 của 12 con giáp: Sửu tránh cãi vã, Tỵ sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tử vi 12 con giáp hôm nay 6/8 dự đoán, người tuổi Mão sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống trong hôm nay.
Tử vi hàng ngày hôm nay 8/8 của 12 con giáp: Dần thần tài ghé thăm, Mùi có áp lực công việc

Tử vi hàng ngày hôm nay 8/8 của 12 con giáp: Dần thần tài ghé thăm, Mùi có áp lực công việc

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/8 dự đoán, tình cảm trong ngày của Mùi sẽ khá vất vả và lận đận. Người tuổi Hợi nếu đã kết hôn nên chú ý xử lý những mâu thuẫn trong gia đình
Tử vi hôm nay 11/8 của 12 con giáp: Mão tình duyên tươi sáng, Mùi cần hùm hạp mới thành công

Tử vi hôm nay 11/8 của 12 con giáp: Mão tình duyên tươi sáng, Mùi cần hùm hạp mới thành công

Tử vi 12 con giáp hôm nay 11/8 dự đoán, người tuổi Dần có xu hướng dụng hành động của mình để chứng minh năng lực chứ không chỉ nói rồi không làm.
Tử vi hàng ngày hôm nay 11/8 của 12 con giáp: Mão tình duyên tươi sáng, Mùi hùm hạp mới thành công

Tử vi hàng ngày hôm nay 11/8 của 12 con giáp: Mão tình duyên tươi sáng, Mùi hùm hạp mới thành công

Tử vi 12 con giáp hôm nay 11/8 dự đoán, người tuổi Dần có xu hướng dụng hành động của mình để chứng minh năng lực chứ không chỉ nói rồi không làm.
Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 10.8.2021

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 10.8.2021

Bạn có thể cảm thấy mình giống như bị mắc kẹt trong dòng chảy của năng lượng ngày nay. Sự nhạy cảm tăng cao có thể khiến bạn buồn bã, tội lỗi, lo lắng. Điều cần làm là yêu thương bản thân mình nhất. Tránh những người tiêu cực và dành nhiều thời gian
Tử vi hàng ngày hôm nay 15/8 của 12 con giáp: Dậu sự nghiệp phát triển, Dần tài lộc vượng phát

Tử vi hàng ngày hôm nay 15/8 của 12 con giáp: Dậu sự nghiệp phát triển, Dần tài lộc vượng phát

Tử vi 12 con giáp hôm nay 15/8 dự đoán, Chủ Nhật này không phải là thời điểm thích hợp để Tỵ bắt tay vào kế hoạch hay dự định mới. Bản thân cần tập trung hơn nữa vào công việc được giao.